Drama Solution
Relaties in beeld

Relaties in beeld

Tweedaagse training relaties in beeld

“In spel onthullen zich patronen hoe men zich tot de instabiliteit van het leven verhoudt. Het weerspiegelt de mogelijke kwetsbaarheden in aanleg, hechtingsstijlen, copingstrategieën, identiteitsontwikkeling en betekenissen die aan levensgebeurtenissen zijn gegeven.”