Drama Solution
Missie en Visie

Missie en Visie

Missie

“In verbinding met jezelf in contact met de ander”.

 

De missie van Drama Solution is koppels, gezinnen en individuen te leren verbinden met zichzelf en de ander.

Om balans te vinden tussen autonomie en loyaliteit. Weten wat van het ‘hier en nu’ is en wat ‘oude pijn’ is. Zorgen voor jezelf en elkaar met als doel onvoorwaardelijke verbinding en gelijkwaardigheid.

Dat komende generaties opgroeien in gezinnen vol toegankelijkheid, betrokkenheid en ontvankelijkheid.

Dat mijn werk minder voelt als noodzaak, maar als onderhoud, verdieping en preventie.

 

Visie

“Met een andere afslag in het leven hadden de rollen omgedraaid kunnen zijn.”

 

Drama Solution gaat uit van de totale mens achter het probleem. Ieder mens heeft haar eigen verhaal en vervult verschillende rollen in het leven. Tijdens de therapie zijn de rollen ‘cliënt’ ‘therapeut’ verdeeld.

Een cliënt is nooit alleen dus het liefst neem ik belangrijke anderen mee in de behandeling voor de optimale hulp met breed perspectief vanuit alle hoeken van de ‘cliënt’.

Ik heb als therapeut mijn expertise in mijn vak, hechting en relaties, en mijn cliënten hebben als expertise het delen van hun verhaal. Zo werk ik vanuit een gelijkwaardige samenwerking aan de uitdagingen en obstakels van mijn cliënten.